Online Coaching

Wat is online coaching?
Met de online coaching modules ga je zelfstandig door het online materiaal heen. Aanvullende coaching krijg je via mail, telefoon, skype of face to face.

Voordelen van online coaching?

 1. Laagdrempelig
 2. Altijd bereikbaarbutton_kieshierwaarinjejezelfwiltcoachen
 3. Herhaalbaar
 4. Kwaliteit en creatief
 5. Ervaringsgericht
 6. Vertrouwd vanuit thuis   (werk kan ook)
 7. Anoniem
 8. Betaalbaar

Wij zien online coaching als iets dat naast de reguliere coaching staat. Het vult aan, is laagdrempelig en herhaalbaar. De eventuele stap naar de reguliere coach wordt makkelijker gezet.

Modules en thema’s:
Wij werken met modules. De opbouw van de modules is meestal:Divers 1

 • Instructiefilmpje
 • Handleiding
 • Vaak ondersteunende Sheets/grondplaten (uitprinten)
 • Eventueel overige bestanden bijvoorbeeld formulier, lijsten, spreadsheet etc,

Online coaching is een vorm van e-learning: door middel van filmpjes, handleiding en stappenkaarten (sheets) wordt de klant die een bepaalde vraag heeft kennis en vooral ook ervaring bijgebracht.

Ervaren
Wij beden onze modules zoveel mogelijk ervaringsgericht aan. Vaak door middel van sheets/ grondplaten. Het idee hierachter is dat hierdoor meer contact is met het gevoel en er niet alleen vanuit de ratio wordt gewerkt. De stof wordt hierdoor beter opgenomen is onze ervaring. Door te ervaren en te voelen wordt het meer dan een oefening van je hoofd, het nu een oefening van je lijf, je hoofd, je hart en je ziel. Soms kost het even tijd om scherp te krijgen wat je ervaart of voelt. Neem de tijd of herhaal de oefening op een later tijdstip nog eens.

Welke Thema’s?
De basis van online coaching zoals wij die aanbieden wordt gevormd door modules. Een aantal modules samen kunnen een thema vormen. Voorbeelden van (toekomstige) thema’s zijn:

 • Moeiteloos creërenBekijk het Thema Moeiteloos Creeren_1
 • Loopbaan
 • Depressie overwinnen
 • Vitaliteit
 • Balans werk-privé

Divers 2Wij willen een groeiend aanbod aanbieden. Want wij geloven dat er behoefte is in de samenleving aan online coaching. Een thema is relatief goedkoper dan een aantal losse modules samen. Bij een thema worden de modules met een tussenposes aangeboden.

Over 1 Hour Coaching:
Onze missie is om op een laagdrempelige, betaalbare manier coaching aan te bieden aan de Nederlandse samenleving. Dit doen wij onder andere door online coaching.

In 2011 is 1 Hour Coaching begonnen met het geven van reguliere coaching. Vanaf 2017 bieden wij ook on-line coaching aan omdat wij denken dat hier vanuit de samenleving behoefte aan is. Waarbij andere coaches ook hun specialisatie on-line kunnen aanbieden via het platform van 1 hour coaching. Wij staan voor:

 • Creativiteit: denk out of the boxDivers 3
 • Begrijpen & ervaren: gebruik je ratio én je gevoel
 • Persoonlijke groei: ieder persoon wil groeien
 • Co-creatie: samenwerken met coaches en klanten voor excellente producten.

Co-creatie
Wij willen onze missie realiseren door samen te werken met onze klanten en andere coaches, in de vorm van co-creatie. Samen werken aan een mooi aanbod. De mening van de klant is daarbij essentieel. Wij staan dan ook van harte open voor (opbouwende) feed back, zodat we een nog beter product kunnen afleveren. Liefst ook feed back met oplossingen/ideeën hoe het nog beter kan. Regelmatig willen we de waardevolste feed back belonen met een leuk presentje. We vergroten hiermee de denkkracht, creativiteit en klantgerichtheid met betrekking tot onze online coachingstools.