Wandelcoaching en Succesvol Creëren

Afgelopen zaterdag 21 april heb ik in het kader van de Geluksweek van Happiness4all een wandelcoachingssessie gedaan gecombineerd met Succesvol Creëren. Ik heb dit voor het eerst georganiseerd. En ik vond het daarom ook wel spannend. Leida van de Berg  was co-coach. Het weer was prachtig en we zijn naar de uiterwaarden gegaan. Er was één deelnemer die geen Nederlands spreekt. Dus ik heb het half-half in het engels gedaan.  Dat was nog niet zo eenvoudig. Ik moest regelmatig zoeken naar de engelse woorden. Er werd gewerkt in tweetallen. Eerst vertelde de eerste deelnemer om dan te stoppen en zaken op te schrijven en dan de ander.  De Succesvol Creëren methode werkt met

personages in een bepaalde volgorde.  Na de kennismaking werd nagegaan wat ieder persoonlijk wilde creëren. Vervolgens kwamen langs: de dromer, de doener, de criticus en vervolgens de optimist en de adviseur. In het Huis van Happiness werden nog wildcards getrokken. In twee uurtjes tijd hebben we wandelcoaching gedaan. Dat was langer dan ik had verwacht, ik ging uit van anderhalf uur. Normaal loop je deze route in één uur dat had ik uitgetest en ik had ingeschat dat door de tussenstops we 1,5 keer zoveel tijd nodig zouden hebben. Maar dat was dus meer. Ik had nog  een feestje met eten erbij, vandaar dat Leida de sessie heeft afgerond. De deelnemers waren enthousiast, de combinatie van Succesvol Creëren met wandelen blijkt goed te werken. Ik vind het altijd weer een genot als mensen blij en gelukkig worden. Door te wandelen komen je dichter bij jezelf was een opmerking van één van de deelnemers.  Vanwege het succes ben ik van plan om vaker een wandelcoachingsessie te houden.

Geluk & hooggevoeligheid

Ik ben druk bezig met het organiseren van de Geluksweek voor Happiness4all. Maar wat is geluk? Ieder mens streeft naar geluk, ik dus ook. Wat is geluk voor mij? Geluk voor mij is dat als ik ’s morgens vroeg wakker wordt,  ik dan zin heb in de dag. Geluk is voor mij dat ik andere mensen dichter bij zichzelf breng, zodat ook zij gelukkiger zijn met zichzelf.

De jongeman die ik van de week hebt gecoched had problemen met zijn zelfvertrouwen. Duidelijk werd in de coachingssessie dat er een hele wereld schuil gaat achter dit issue. Ook nu weer speelde hoog

gevoeligheid een rol. Veel mensen verwachten niet van een jonge sportieve gezonde kerel van meer dan 2 meter dat hij hooggevoelig is. Maar dat is hij dus wel. En daar kun je dus behoorlijk van in de war raken als je dat overkomt. Waardoor je dus problemen krijgt met je zelfvertrouwen. Door te erkennen dat je hooggevoelig bent kun je jezelf beter begrijpen. Je kunt contact zoeken met andere hooggevoeligen en je kunt je omgeving informeren dat je nogal gevoelig bent en daardoor misschien anders reageer dan mensen zouden verwachten.

Bij het vertrek bedankte de jongeman mij hartelijk. En mijn verwachting is dat de coaching nog wel even tijd nodig heeft om helemaal zijn werk goed te doen. Weer twee blije mensen: de jongeman van meer dan 2 meter en ikzelf. En dat in in uurtje tijd!