Collegialiteit

We zijn allemaal anders en willen eigenlijk allemaal hetzelfde: een fijn leven. Maar ja dat lukt niet altijd. Soms gaan collega’s niet goed met elkaar door één deur. Ik heb ooit weleens iemand horen zeggen dat het op het werk alleen gaat om relaties. Nou ben ik het daar niet helemaal mee eens. Ik denk dat het enerzijds gaat om vakkennis en inzet en anderzijds om relaties. Een goeie relatie met je collega’s is fijn en belangrijk. Een vervelende relatie zorgt voor spanning en stress. De vraag is nu kun je als coach zorgen voor een betere werkrelatie tussen klant en zijn of haar collega? Volgens mij kan dat. Bijvoorbeeld bij gebrek aan grenzen en assertiviteit. Sommige mensen willen graag dat ze weerwoord krijgen, pas dan ontstaat er respect voor de ander. Dat respect ontbreekt als de ander dat niet doet. Dan wordt deze persoon verweten gebrek aan leiderschap, kracht, of ruggengraad. Voor mensen die conflictmijdend zijn is het een hele opgave om assertief te zijn. Ze moeten dus uit hun comfort zone komen en tegenwicht bieden, desnoods moeten zij het durven om een conflict te riskeren. Dat laatste is niet altijd nodig, wel belangrijk is het helder zijn in je grenzen. En het geven op een goed manier van feed back naar de ander als die iets doet wat je niet leuk vindt. De collegialiteit kan opbloeien wanneer van beide kanten opnieuw positie bepalen de een wat assertiever en de ander wat meer oog voor de kwaliteiten van de ander.