Verbinden

Vandaag heb ik bijgepraat met een collega. Ik heb me als het ware opnieuw verbonden met hem. Verbinden is het 7e principe van Creatieve Wijsheid. Vaak neem ik hier niet de tijd voor, want we hebben het allemaal druk, druk, druk. Toch levert dit meteen heel veel waardevolle informatie op. Bijpraten levert een betere band op, en nutti13principes-micro-meso-macroge inzichten hoe bepaalde vraagstukken ‘aan te vliegen’. Wat ik geleerd heb vandaag: verbinden levert meer op dan ik dacht, het is een waardevolle investering!