Creatief succes

dromerIs succes vies? Of is succes juist heel fijn? In de nieuwe tijd is succes niet gelijk aan financiële winst. Succes betekent succes voor de samenleving. Ik spreek dan ook liever over creatief succes. Dat is succes waar creativiteit op 1 staat. Creativiteit is hartstikke hard nodig om de huidige maatschappelijke problemen op te lossen. Hoe zou de wereld eruit zien als niet geld maar creativiteit op 1 staat? Dan zouden we geen landen hebben die failliet dreigen te gaan. Immers we creëren allerlei nieuwe duurzame diensten en producten, die welzijn brengen voor de mensheid. In je linkerhersenhelft zit je logica, in je rechterhersenhelft je intuïtie, gevoel en creativiteit. Dus gebruik die rechterhersenhelft wat meer, droom eens lekker weg en denk lekker creatief ‘out of de doos’!

Ik heb inmiddels een model ontwikkeld met de  13 principes van  Creatief Succes. Waarin creativiteit op 1 staat en de 13e flow in het midden staat. Ik loop de principes langs in de volgende blogs.