Beleid maken meer info

Training beleid makenNadere omschrijving :

Om doelen te bereiken is het voor organisaties vaak belangrijk om beleid te formuleren. Maar hoe maak je op een goede manier beleid? Wie betrek je erbij?  Hoe onderbouw je cijfers? Hoe kom je aan de informatie over de laatste ontwikkelingen op jouw beleidsterrein? Maak je gebruik van moderne (communicatie)techniek.  Wat is jouw ideale beleidsproces?

In deze training gaan wij met behulp van de Succesvol Creëren methode (NLP+) aan de slag met het maken van beleid. Eerst mag er gedroomd worden over de ideale situatie. Hoe zie in de ideale situatie het beleidsproces eruit? Welke beelden roept dat bij je op? De Dromer mag dromen wat hij wil. Vervolgens komt de stap naar de realiteit. Wat moet er gebeuren om de droom om te zetten in realiteit? Dit doet de Doener.  Hoe komen we naar de ideale situatie? Welke actiepunten kunnen we bedenken? Hoe zit het met de communicatie en de interactieve beleidsvorming? De Criticus kijkt naar alle beren op de weg. Denk daarbij aan opmerkingen als: de bestuurder vind het vast niet goed;  kloppen de cijfers wel; is het wel goed geformuleerd etc etc.  Vervolgens gaat de Dromer opnieuw dromen en neemt daarin mee wat hij net gehoord heeft van de doener en de criticus.

Dan is het woord aan de optimist. Hij ziet alles positief in, problemen zijn er om opgelost te worden  etc. Tot slot geeft de adviseur raad over verbeteringen bij het beleidsproces.  De adviseur is wijs en heeft veel ervaring en komt vaak met verrassende ideeën over waar je ook aan zou kunnen denken. Bij de wildcards wordt gekeken welke associaties er worden opgeroepen mbt het beleidsproces.

 

Voor wie?

De training is bedoeld voor alle beleidsmedewerkers en leidinggevenden.

 

Duur:  dagdeel, 1 dag, ook verder uit te bouwen op onderdelen.

 

Resultaten:

–          Bewustwording van de effectiviteit en kwaliteit van het maken van beleid;

–          Concrete ideeën en mijlpalen om verbeteringen aan te brengen aan het beleidsproces;

–          Actielijst van uit te zoeken informatie, processtappen om verder te komen met dit proces;

–          Ervaring van de effectiviteit van de Succesvol Creëren methode bij het creëren van beleid.

 

Competenties:

Aan de volgende competenties wordt deze dag gewerkt:

–          Creativiteit;

–          Verbindingen met  passies/dromen mbt het verbeteren van het beleidsproces;

–          Opbouwend omgaan met kritiek;

–          Verbeelding van gewenste situatie.

 

Onze Aanpak:

Wij geloven in E = K x A:  effectiviteit is kwaliteit maal acceptatie. Dat betekent dat we niet uitgaan van de deskundige die adviezen geeft. Wij geloven veel meer in zoveel mogelijk vanuit management en medewerkers zelf laten ontstaan van oplossingen door het doorlopen van een aantal stappen. Het draagvlak en daarmee de effectiviteit is groot. Wij zijn daarbij procesbegeleiders.

 

Locatie:  In company of op locatie.

 

Kosten:  Zie tarieven tabel

Programma:

 

Deel 1

9.15      Inloop
9.45      Welkom & kennismaking
10.00     Wat gaan we doen vandaag?
10.10     Wat is te creëren? Wat is niet te creëren? Wat zou jij willen creëren?
10.20     Uitleg succesvol creëren methode.
10.30     Succesvol Creëren sessie oefening 1 : VORM voorbeeld
10.50     korte pauze
11.00     Oefening 2 in tweetallen uit elkaar
12.05     Terugkoppeling plenair
12.15     Geleide meditatie over het Beleidsproces
12.45     Lunch

 

Deel 2

 

13.45     Oefening 3: met de groep (evt.2 groepen) over verbeteringen in het Beleidsproces
14.30    Verbeelden droom
15.00     korte pauze
15.20     Mijlpalen, stappenplan en actielijst (in tweetallen, inhoud en proces)
15.45     Afspraken over vervolg
16.15     Evaluatie van de dag
16.30     Einde

 

In overleg met opdrachtgever is een andere invulling mogelijk.

 

 

Interessante boeken:

– Berkenbosch, Rinke (1991). Het schrijven van beleidsteksten. Handleiding voor het opstellen van korte notities over beleidskwesties. Martinus Nijhoff Uitgevers.

– Woerkum, Cees van (2000). Communicatie en interactieve beleidsvorming. Samsom.

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————–

Contactgegevens:

 

 

 

 

 

Etienne Verlaat

06-10 88 88 26

info@1hourcoaching.nl

www.1hourcoaching.nl

 

 

Een reactie plaatsen