Boek Etienne Verlaat: Het 5e tijdperk voor organisaties: Creatieve Wijsheid

We naderen een nieuwe tijd: de tijd van Creatieve Wijsheid. Hoe ga je daar als organisatie mee om? En hoe kun je daar als manager, medewerker, coach of marketeer op inspelen? Aan de hand van 9 bestaande koploper-organisaties worden de 13 Principes van Creatieve Wijsheid nader bekeken. Deze organisaties lopen sterk uiteen: van een natuurvoedingswinkel tot een bouwonderneming, van een gemeente tot een schoenhandel. Dit boek gaat in op de huidige samenleving waar de klantvraag zo snel verandert, dat het lineaire, hiërarchische en bureaucratische denken niet meer toereikend zijn. Het is nodig om dynamisch, bottum up te handelen, wijs en creatief te zijn.

 

Etienne Verlaat  (Nijmegen, 1966) is afgestudeerd als ingenieur in Bedrijfskunde en Tropische Bosbouw aan de Wageningen Universiteit. Hij is ruim twintig jaar werkzaam als financieel en organisatie-adviseur voor de lokale overheid en is tevens coach/trainer (1 Hour Coaching). Etienne is geïnteresseerd in de ontwikkeling van mens en organisatie en kijkt graag vooruit: wat komt er op ons af? En hoe kunnen wij als mens zelf een fijne toekomst creëren, in onze organisatie, voor gezin en samenleving?

 

Het boek van Etienne is te koop bij Etienne: € 17,95 plus verzendkosten (etienne@1hourcoaching.nl). Ook is het boek te koop bij de boekhandel en bij Bol.com.

voorkant Creatieve Wijsheid jpg

e-Coaching

e-coachSommige mensen hebben moeite met het naar een coach gaan. In dat geval zou het fijn zijn om eerst eens vanuit thuis kennis te maken met coaching. Gewoon achter de laptop of de PC, dat heet coaching on line of e-Coaching. Dan kan het gaan om een bepaald thema als bijvoorbeeld angst of assertiviteit of om een bepaalde methode: succesvol creëren of bijvoorbeeld de logische niveaus van Bateson. Bij e-coaching betaal je een relatief klein bedrag en je hebt dan toegang tot een online toepassing. In dat kader ben ik aan het nadenken of ik e-Coaching wil gaan aanbieden aan de markt. Inmiddels ben ik al wat verder en blijkt dat een en ander best nog ingewikkeld is. Maar ik moet zeggen ik vind het wel boeiend. Ik sta open voor eventuele samenwerking.

Lezing over Creatieve Wijsheid

Op donderdagavond 17 december geeft Etienne Verlaat van 1 Hour Coaching een interactieve lezing  over “Creatieve Wijsheid”. We naderen een nieuwe tijd, het 5e tijdperk van menselijke beschaving het tijdperk van Creatieve Wijsheid. Centraal staat het Wiel van Wijsheid met zijn 13 principes.  Om een aantal principes te noemen: persoonlijke groei, vrijheid, niet-lineairiteit etc. Etienne zal aan d13anti-principes-logoe hand van zijn juist verschenen boek over Creatieve Wijsheid en Organisaties ingaan op de veranderingen die zichtbaar zijn. Negen bedrijven die vooroplopen komen aan bod. De workshop is vooral bedoeld voor mensen die voorop (willen) lopen bij de omslag naar een nieuwe manier van denken en organiseren. De avond biedt volop inspiratie en uitwisseling. Ook kun je het boek van Etienne aanschaffen en laten signeren.

De workshop wordt georganiseerd door 1 Hour Coaching en wordt gehouden in Duivendaal 7 (naam gebouw en tevens adres),  in  Wageningen. De avond duurt van 20.00-22.15 uur, inloop vanaf 19.30 uur.  De entree is € 10.  Meld je snel aan bij etienne@1hourcoaching.nl . Voor meer informatie kun je contact opnemen met Etienne, tel: 06-1088 8826 (zie ook www.1hourcoaching.nl).

Boek ‘Het 5e tijdperk voor organisaties’ wordt uitgegeven

13principes-micro-meso-macroUitgeverij ‘Free Musketeers’ gaat mijn boek ‘Het 5e tijdperk voor organisaties: Creatieve Wijsheid’ uitgeven. Ik ben daar erg blij mee. Aan dit boek heb ik lang gewerkt en steeds weer opnieuw aangepast.  Maar nu wordt mijn inspanning beloond. Ik wil kijken of ik op basis van dit boek organisaties (profit en non-profit) kan adviseren.   Een korte samenvatting van het boek:

We naderen een nieuwe tijd. Het tijdperk van Creatieve Wijsheid. Hoe ga je daar mee om als organisatie? In dit boek beschrijft de auteur Etienne Verlaat, financieel  en organisatie adviseur voor gemeenten, wat er gaat veranderen en hoe je daar als medewerker en/of organisatie vanuit organisatie ontwikkeling, op kunt inspelen. De kern van het boek draait om het ‘Wiel van Creatieve Wijsheid’,  de waarden van de nieuwe tijd. Aan de hand van 9 bestaande organisaties worden de 13 Principes van Creatieve Wijsheid nagelopen. De bedrijven die in dit boek aan de orde komen lopen sterk uiteen: van natuurvoedingswinkel tot bouwonderneming en van gemeente tot schoenenhandel en alles wat daar tussen zit. Wat deze 9 gemeenten verbind is het feit dat ieder op hun eigen wijze bezig zijn met “voorop lopen”. Door gebruik te maken van de 13 Principes van Wijsheid kom je tot gelukkigere medewerkers en een effectievere organisatie. Dit boek is bedoeld voor medewerkers van organisaties die voorop willen lopen (en wie wil dat nou niet?) op weg naar het vijfde tijdperk van menselijke beschaving. De belangrijkste conclusie is dat de wereld en de klantvraag zo snel veranderen dat het lineaire, hiërarchische en bureaucratische denken niet meer toereikend zijn. Het is nodig om dynamisch, creatief en innovatief te zijn. Creativiteit wordt gestimuleerd door non-lineairiteit, diversiteit en een bottum up werkwijze.