Innovatie en ideeënmanagement nadere info

Innovatie & ideeeen management trainingNadere omschrijving :

Innovatie is voor veel bedrijven van groot belang. De lage lonen landen als China en India rukken op. Wij zullen het moeten hebben van onze kennis en creativiteit. Toch wordt er vaak maar beperkt tijd en geld uitgetrokken om nieuwe ideeën en technologie daadwerkelijk om te zetten in realiteit. De waan van de dag regeert. We zijn druk met onze normale werkzaamheden en innovatie moet er maar even bij gedaan worden. De vraag is kan dat nou niet anders? Volgens ons wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de creatieve geest van medewerkers en klanten. Waarom zou je hier niet meer gebruik van maken? Want klanten en medewerkers vinden het leuk als hun ideeën uitgevoerd worden. En je boort een groot potentieel aan. Tel uit je winst.

In deze training werken wij met de Succesvol Creëren methode (NLP+). Eerst mag er gedroomd worden over de ideale situatie als het gaat om innovatie & ideeënmanagement. Hoe zou jij dat vormgeven?  Wie zijn er bij betrokken? Welke beelden verschijnen op je netvlies?  De Dromer mag dromen wat hij wil. Vervolgens komt de stap naar de realiteit. Wat moeten wij doen om de droom om te zetten in realiteit? Dit doet de Doener.  Hoe komen we van nu naar de ideale situatie? Wat moet er concreet anders worden gedaan, gecommuniceerd, geregeld? De Criticus kijkt naar alle beren op de weg. Denk daarbij aan opmerkingen als: we hebben geen tijd voor innovatie; het kost teveel geld;  ik heb er geen zin in al dat nieuwe gedoe. We stoppen niet bij de criticus, want dan kunnen we wel ophouden.  Vervolgens gaat de Dromer opnieuw dromen en neemt daarin mee wat hij net gehoord heeft van de doener en de criticus.

Dan is het woord aan de optimist. Hij ziet alles positief in, problemen zijn  makkelijk op te lossen  etc. Tot slot geeft de adviseur raad over innovatie en ideeënmanagement.  De adviseur is wijs en heeft veel ervaring en komt vaak met verrassende ideeën over waar je aan kunt denken om effectiever te innoveren. Bij de wildcards wordt gekeken welke associaties er worden opgeroepen mbt innoveren en ideeënmanagement.

 

Voor wie?

De training is bedoeld voor alle medewerkers, leidinggevenden en indien gewenst bestuurders van de organisatie .

 

Duur: 1 dag in overleg uit te breiden.

 

Resultaten:

–          Bewustwording van de huidige en gewenste situatie m.b.t. innovatie;

–          Concrete ideeën en mijlpalen om het innovatieve vermogen van de organisatie te verhogen;

–          Actielijst van uit te zoeken informatie, processtappen om verder te komen met dit proces;

–          Ervaring van de effectiviteit van de Succesvol Creëren methode bij het creëren van  werkplezier.

 

Competenties:

Aan de volgende competenties wordt deze dag gewerkt:

–          Communicatie over  innovatie en ideeënmanagement;

–          Verbindingen met  passies/dromen;

–          Opbouwend omgaan met kritiek;

–          Verbeelding van gewenste situatie.

 

Onze Aanpak:

Wij geloven in E = K x A:  effectiviteit is kwaliteit maal acceptatie. Dat betekent dat we niet uitgaan van de deskundige die adviezen geeft. Wij geloven veel meer in zoveel mogelijk vanuit management en medewerkers zelf laten ontstaan van oplossingen door het doorlopen van een aantal stappen. Het draagvlak en daarmee de effectiviteit is groot. Wij zijn daarbij procesbegeleiders.

 

Locatie:  In company of op locatie.

 

Kosten:  Zie tarieven tabel

Programma:

 

Deel 1

9.15        Inloop
9.45        Welkom & kennismaking
10.00     Wat gaan we doen vandaag?
10.10     Wat is te creëren? Wat is niet te creëren? Wat zou jij willen creëren mbt innovatie?
10.20     Uitleg succesvol creëren methode.
10.30     Succesvol Creëren sessie oefening 1 : VORM voorbeeld innovatie
10.50     korte pauze
11.00     Oefening 2 in tweetallen uit elkaar
12.05     Terugkoppeling plenair
12.15     Geleide meditatie over innovatie
12.45     Lunch
Deel 2

13.45     Oefening 3: met de groep (evt.2 groepen) over innovatie
14.30    Verbeelden droom
15.00     korte pauze
15.20     Mijlpalen, stappenplan en actielijst (in tweetallen,  inhoud & proces)
15.45     Afspraken over vervolg
16.15     Evaluatie van de dag
16.30     Einde

 

In overleg met opdrachtgever is een andere invulling mogelijk

 

Interessante boeken:

–  Ideeënmanagement. Gebruik ideeën, motiveer mensen. In Axis uitgave (2003)

–  Doe meer met de ideeën van medewerkers. 20 praktische adviezen voor gemeenten. A+O fonds Gemeenten (2007).

–  Trompenaars, Fons (2007). Creativiteit en innovatie. Geïnspireerd door John Cleese. Nieuw Amsterdam Uitgevers

–  Parker, George (2004). Het grote boek van de creativiteit. Waar een wil is, ontstaat een weg. Uitgeverij Archipel.

 

Printversie Innovatie en ideeënmanagement training

 

 

————————————————————————————————————————————–

Contactgegevens:

 

 

 

Etienne Verlaat

06-10 88 88 26

info@1hourcoaching.nl

www.1hourcoaching.nl

 

 

Een reactie plaatsen