Organisatiecultuur meer info

Nadere omschrijving :

De structuur van een organisatie is belangrijk. Deze moet op orde zijn. Maar dat geldt ook voor de cultuur van een bedrijf. Medewerkers werken dagelijks in die bedrijfscultuur. En als deze ongezond is heeft dat gevolgen voor de sfeer en dus voor de prestaties en het contact met de externe klant.

In deze training werken wij met de Succesvol Creëren methode (NLP+). Eerst mag er gedroomd worden over de ideale organisatiecultuur. Hoe ziet deze eruit? Kun je deze omschrijven? Wat verwacht je dan van de houding van medewerkers? Worden successen gevierd? Wordt er ook gesproken over kleinere en grotere irritaties? Wat als de vergrijzing doorzet, kom je dan wel aan goed personeel? De Dromer mag dromen wat hij wil. Vervolgens komt de stap naar de realiteit. Wat moeten wij doen om de droom om te zetten in realiteit? Dit doet de Doener.  Wat is nodig om de gewenste cultuur te veranderen. Hoe komen we van nu naar de gewenste situatie? De Criticus kijkt naar alle beren op de weg. Je kunt dan argumenten  verwachten als: mensen zijn cynisch, de 50-plussers participeren niet mee, het is allemaal veel te vaag  etc. Vervolgens gaat de Dromer opnieuw dromen en neemt daarin mee wat hij net gehoord heeft van de doener en de criticus.

Dan is het woord aan de optimist. Hij ziet alles positief in, problemen zijn  uitdagingen, de uitdagingen zijn snel opgelost  etc. Tot slot geeft de adviseur raad over de cultuur van de organisatie. De adviseur is wijs en heeft veel ervaring en komt vaak met verrassende ideeën over waar je aan kunt denken om verbetering te krijgen van de bedrijfscultuur. Bij de wildcards wordt gekeken welke associaties er worden opgeroepen.

 

Voor wie?

De training is bedoeld voor alle medewerkers, leidinggevenden en indien gewenst bestuurders van de organisatie .

 

Duur: 1 dag in overleg uit te breiden naar 2 dagen.

 

Resultaten:

–          Bewustwording van de huidige en gewenste organisatiecultuur zoals die door medewerkers zelf wordt gezien;

–          Concrete ideeën en mijlpalen;

–          Actielijst van uit te zoeken informatie, processtappen om verder te komen met dit proces;

–          Ervaring van de effectiviteit van de Succesvol Creëren methode bij het creëren van een gewenste organisatiecultuur.

 

Competenties:

Aan de volgende competenties wordt deze dag gewerkt:

–          Communicatie over o.a. normen en waarden;

–          Verbindingen met  passies/dromen;

–          Opbouwend omgaan met kritiek;

–          Verbeelding van gewenste situatie mbt de cultuur.

 

Onze Aanpak:

Wij geloven in E = K x A:  effectiviteit is kwaliteit maal acceptatie. Dat betekent dat we niet uitgaan van de deskundige die adviezen geeft. Wij geloven veel meer in zoveel mogelijk vanuit management en medewerkers zelf laten ontstaan van oplossingen door het doorlopen van een aantal stappen. Het draagvlak en daarmee de effectiviteit is groot. Wij zijn daarbij procesbegeleiders.

 

Locatie:  In company of op locatie.

 

Kosten:  Zie tarieven tabel

Programma:

Deel 1

9.15       Inloop
9.45        Welkom & kennismaking
10.00     Wat gaan we doen vandaag?
10.10     Wat is te creëren? Wat is niet te creëren? Wat zou jij willen creëren mbt organisatiecultuur?
10.20     Uitleg succesvol creëren methode.
10.30     Succesvol Creëren sessie oefening 1 : VORM voorbeeld organisatiecultuur
10.50     korte pauze
11.00     Oefening 2 in tweetallen uit elkaar
12.05     Terugkoppeling plenair
12.15     Geleide meditatie over organisatiecultuur

 

12.45     Lunch
Deel 2

13.45    Oefening 3: met de groep (evt.2 groepen) over organisatiecultuur
14.30    Verbeelden droom
15.00    korte pauze
15.20    Mijlpalen, stappenplan en actielijst (in tweetallen, inhoud & proces)
15.45    Afspraken over vervolg
16.15    Evaluatie van de dag
16.30   Einde

 

In overleg met opdrachtgever is een andere invulling mogelijk

 

Interessante boeken:

–          Schein, Edgar H. De bedrijfscultuur als ziel van de onderneming. Zin en onzin over cultuurverandering. 1999. Scriptum.

–          Cameron, Kim S. en Robert E. Quinn (1999). Onderzoeken en veranderen van organisatiecultuur. Academic Service.

–          Ofman, Daniel. (1992). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Het beroemde boek voor creërende mensen en creërende organisaties. Servire uitgeverij.

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————–

Contactgegevens:

 

 

 

Etienne Verlaat

06-10 88 88 26

info@1hourcoaching.nl

www.1hourcoaching.nl

Een reactie plaatsen