Producten en processen meer info

Training producten en processenNadere omschrijving :

Organisaties maken producten of leveren diensten. Onder deze producten (diensten) liggen processen. De technologie ontwikkelt zich, maar dat kan ook gelden voor de smaak van de consument of de eisen die worden gesteld aan de producten en processen. De vraag is dan ook kan de totstandkoming van de producten/diensten en de processen beter? Meestal weten medewerkers en management wel ongeveer  waar de schoen wringt. Maar het daadwerkelijk structureel oplossen van de problemen is een ander verhaal.

 

In deze training gaan wij met behulp van de Succesvol Creëren methode (NLP+) aan de slag met producten en processen. Eerst mag er gedroomd worden over de ideale situatie. Hoe zie in de ideale situatie het product/de dienst of het proces eruit? Welke beelden roept dat bij je op? Kun je die beelden heel precies beschrijven? De Dromer mag dromen wat hij wil. Vervolgens komt de stap naar de realiteit. Wat moet er gebeuren om de droom om te zetten in realiteit? Dit doet de Doener.  Hoe komen we naar de ideale situatie? Welke actiepunten kunnen we bedenken? De Criticus kijkt naar alle beren op de weg. Denk daarbij aan opmerkingen als: het kan echt niet beter;  ik heb daar geen tijd voor; de klant wil geen verandering etc etc.  Vervolgens gaat de Dromer opnieuw dromen en neemt daarin mee wat hij net gehoord heeft van de doener en de criticus.

 

Dan is het woord aan de optimist. Hij ziet alles positief in, problemen zijn er om opgelost te worden  etc. Tot slot geeft de adviseur raad over verbeteringen bij de producten en processen.  De adviseur is wijs en heeft veel ervaring en komt vaak met verrassende ideeën over waar je ook aan zou kunnen denken. Bij de wildcards wordt gekeken welke associaties er worden opgeroepen mbt producten en processen.

 

Voor wie?

De training is bedoeld voor alle medewerkers, leidinggevenden en indien gewenst bestuurders van de organisatie .

 

Duur:  dagdeel, 1 dag, ook verder uit te bouwen op onderdelen.

 

Resultaten:

–          Bewustwording van de kansen van effectiviteit en efficiency;

–          Concrete ideeën en mijlpalen om verbeteringen aan te brengen aan de producten en processen;

–          Actielijst van uit te zoeken informatie, processtappen om verder te komen met dit proces;

–          Ervaring van de effectiviteit van de Succesvol Creëren methode bij het creëren van verbeteringen.

 

Competenties:

Aan de volgende competenties wordt deze dag gewerkt:

–          Creativiteit

–          Verbindingen met  passies/dromen mbt het verbeteren van Producten en Processen;

–          Opbouwend omgaan met kritiek;

–          Verbeelding van gewenste situatie.

 

Onze Aanpak:

Wij geloven in E = K x A:  effectiviteit is kwaliteit maal acceptatie. Dat betekent dat we niet uitgaan van de deskundige die adviezen geeft. Wij geloven veel meer in zoveel mogelijk vanuit management en medewerkers zelf laten ontstaan van oplossingen door het doorlopen van een aantal stappen. Het draagvlak en daarmee de effectiviteit is groot. Wij zijn daarbij procesbegeleiders.

 

Locatie:  In company of op locatie.

 

Kosten:  Zie tarieven tabel

Programma:

 

Deel 1

9.15        Inloop

9.45       Welkom & kennismaking

10.00     Wat gaan we doen vandaag?

10.10     Wat is te creëren? Wat is niet te creëren? Wat zou jij willen creëren mbt Producten/Processen?

10.20     Uitleg succesvol creëren methode.

10.30     Succesvol Creëren sessie oefening 1 : VORM voorbeeld Producten/Processen

10.50     Korte pauze

11.00     Oefening 2 in tweetallen uit elkaar

12.05     Terugkoppeling plenair

12.15     Geleide meditatie over Producten/Processen

12.45     Lunch

 

Deel 2

13.45     Oefening 3: met de groep (evt.2 groepen) over  Producten/Processen

14.30    Verbeelden droom

15.00     korte pauze

15.20     Mijlpalen, stappenplan en actielijst (in tweetallen,  inhoud & proces)

15.45     Afspraken over vervolg

16.15     Evaluatie van de dag

16.30     Einde

 

In overleg met opdrachtgever is een andere invulling mogelijk.

 

 

Interessante boeken:

–          Wulfen, Gijs van. (2006). Nieuwe producten bedenken. Pearson Education Benelux.

–          Thuis, Peter en Marijn Mulders.(2008).  75 Managementkengetallen. Noordhoff Uitgevers.

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————-

Contactgegevens:

 

 

 

Etienne Verlaat

06-10 88 88 26

info@1hourcoaching.nl

www.1hourcoaching.nl

Een reactie plaatsen