Training visie meer info

 

training visieNadere omschrijving :

Sommige bedrijven werken met scenario’s om na te denken over de toekomst. Je kunt daarbij denken aan een pessimistisch of juist een optimistisch scenario. En velen trekken de lijnen uit het verleden door naar een gemiddeld scenario over de toekomst. Tijdens deze training komen ook allerlei externe ontwikkelingen aan de orde: wat betekent de opkomst van China voor onze organisatie, of de vergrijzing? Wat doet social media en andere technologische ontwikkelingen?

 

In deze training werken wij met de Succesvol Creëren methode (NLP+). Eerst mag er gedroomd worden over een positieve toekomst. De Dromer mag dromen wat hij wil. Positief voor het bedrijf en positief voor haar medewerkers. Des te meer in detail er gedroomd wordt des te sterker het beeld is en des te eerder wordt het ideaal beeld ook werkelijkheid.  Vervolgens komt de stap naar de realiteit. Wat moeten wij doen om de droom om te zetten in realiteit? Dit doet de Doener.  De Criticus kijkt naar alle beren op de weg. Hoe zit het met het geld voor investeringen? Is er wel gedacht aan de grote invloed van de olieprijs? Etc. Vervolgens gaat de Dromer opnieuw dromen en neemt daarin mee wat hij net gehoord heeft van de doener en de criticus.

Dan is het woord aan de optimist. Hij ziet alles positief in, problemen zijn  uitdagingen, de uitdagingen zijn snel opgelost. Tot slot geeft de adviseur raad over de visie op de toekomst van de organisatie. De adviseur is wijs en heeft veel ervaring en komt vaak met verrassende opbouwende ideeën en kansen over die toekomst.

Voor wie?

De training is bedoeld voor bestuurders, managers, beleidsmedewerkers etc. Kortom mensen met (positieve) ideeën over de toekomst.

 

Duur: 1 dag

 

Resultaten:

–          Inspiratie over een positieve toekomst;

–          Concrete ideeën, mijlpalen die als input dienen voor een te schrijven notitie;

–          Actielijst van uit te zoeken informatie, processtappen om eindproduct op te leveren;

–          Ervaring van de effectiviteit van de Succesvol Creëren methode bij het creëren van zaken.

 

 Competenties:

Aan de volgende competenties wordt deze dag gewerkt:

–          Toekomstgerichtheid;

–          Verbindingen met  passies/dromen;

–          Opbouwend omgaan met kritiek;

–          Visie

 

Onze Aanpak:

Wij geloven in E = K x A:  effectiviteit is kwaliteit maal acceptatie. Dat betekent dat we niet uitgaan van de deskundige die adviezen geeft. Wij geloven veel meer in zoveel mogelijk vanuit management en medewerkers zelf laten ontstaan van oplossingen door het doorlopen van een aantal stappen. Het draagvlak en daarmee de effectiviteit is groot. Wij zijn daarbij procesbegeleiders.

 

Locatie:  In company of op locatie.

 

Kosten:  Zie tarieven tabel

Programma:

 

Deel 1

9.15       Inloop
9.45       Welkom & kennismaking
10.00     Wat gaan we doen vandaag?
10.10     Wat is te creëren? Wat is niet te creëren? Wat zou jij willen creëren mbt visie?
10.20     Uitleg succesvol creëren methode.
10.30     Succesvol Creëren sessie oefening 1 : VORM voorbeeld visie
10.50     korte pauze
11.00     Oefening 2 in tweetallen uit elkaar
12.05     Terugkoppeling plenair
12.15     Geleide meditatie over visie
12.45     Lunch

 

Deel 2
13.45     Oefening 3: met de groep (evt.2 groepen) over Visie
14.30    Verbeelden droom
15.00     korte pauze
15.20     Mijlpalen, stappenplan en actielijst (in tweetallen,  inhoud & proces)
15.45     Afspraken over vervolg
16.15     Evaluatie van de dag
16.30     Einde

 

In overleg met opdrachtgever is een andere invulling mogelijk

 

 

Interessante boeken:

– Bakas, Adjiedj. Megatrends Nederland, 2005;

– Rottinghuis, Herman J Th. Futuring: de kunst van het anticiperen. Toekomstig strategisch denken.

 

Print Visie (PDF)

 

 

 

————————————————————————————————————————————–

Contactgegevens:

 

 

1 Hour Coaching

Etienne Verlaat

06-10 88 88 26

info@1hourcoaching.nl

www.1hourcoaching.nl

 

 

 

 

Een reactie plaatsen