Werk & zingeving

Traininge - werk & zingeving

Werk = zingeving?

Werken wordt voor velen als zingevend beschouwd. Samen werken aan producten waar de samenleving behoefte aan heeft: dat is zinvol. Bovendien biedt werk structuur en collega’s. Maar staan we wel genoeg stil bij zingeving & werk. Zingeving is persoonlijk in combinatie met werk wordt dat vaak als lastig beschouwd. Toch is het goed om hierover te praten en expliciet meningen uit te wisselen.

 

Spiritualiteit

De vraag is ook hoe kan zingeving voor medewerkers verder worden verhoogd? Moeten we een koppeling maken met goede doelen om daarmee zinvoller bezig te zijn?  Zingeving raakt ook aan spiritualiteit. Spiritualiteit heeft te maken met vragen die ons rationele opvoeding overstijgen. Maar die raken aan wezenlijke vragen als: wat draagt mijn werk bij aan de samenleving? Zou het ook anders kunnen en zo ja hoe dan?

Een reactie plaatsen