Werk & zingeving meer info

Training werke en zingevingNadere omschrijving :
Waarom werk ik eigenlijk? Is dat alleen om geld te verdienen? Of is er meer dan dat? Misschien staan we te weinig stil wat de waarde is van ons werk voor de samenleving en voor de werknemer. Werk geeft structuur en is daarom al belangrijk. Ook wordt wel genoemd het contact met collega’s. Maar voor velen is ook de inhoud van het werk belangrijk. Zingeving raakt ook aan passie. Als je weet waar je het voor doet dan kun je ook met liefde en vuur je werk doen. Bij dit thema kunnen ook existentiële en spirituele vragen aan de orde zijn. Evenals de roep om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Door gebrek aan zingeving kunnen mensen in een neerwaartse spiraal terecht komen. Ook zeker voor oudere werknemers die langzaam maar zeker richting pensioen gaan kan het vraagstuk van zingeving aan de orde zijn.

Met gebruikmaking van de Succesvol Creëren methode (NLP+) gaan we aan de slag met onderwerp werk & zingeving. Eerst mag er gedroomd worden over de ideale situatie. Hoe ziet in de ideale situatie werk & zingeving eruit? Heb je misschien bepaalde beelden, muziek, of teksten die opkomen bij dit vraagstuk? De Dromer mag dromen wat hij wil. En alles is mogelijk in dromen. Vervolgens komt de stap naar de realiteit. Wat moet er gebeuren om de droom om te zetten in realiteit? Dit doet de Doener. Hoe komen we naar de ideale situatie? Welke actiepunten kunnen we bedenken? De Criticus kijkt naar alle beren op de weg. Denk daarbij aan opmerkingen als: dit voelt niet goed; dit is veel te zweverig; we komen toch geen stap verder etc etc. Vervolgens gaat de Dromer opnieuw dromen en neemt daarin mee wat hij net gehoord heeft van de doener en de criticus.

Dan is het woord aan de optimist. Hij ziet alles positief in, problemen zijn er om opgelost te worden. Tot slot geeft de adviseur raad over het thema werk en zingeving De adviseur is wijs en heeft veel ervaring en komt vaak met verrassende ideeën over waar je ook aan zou kunnen denken. Bij de wildcards wordt gekeken welke associaties er worden opgeroepen mbt ons onderwerp.

Voor wie?
De training is bedoeld voor alle medewerkers en leidinggevenden van de organisatie .

Duur: dagdeel, 1 dag.

Resultaten:
– Bewustwording van het vraagstuk werk & zingeving;
– Concrete ideeën en mijlpalen om verbeteringen aan te brengen in de beleving van zingeving;
– Actielijst van uit te zoeken informatie, processtappen om verder te komen met dit proces;
– Ervaring van de effectiviteit van de Succesvol Creëren methode bij het creëren van verbeteringen in de beleving van zingeving.

Competenties:
Aan de volgende competenties wordt deze dag gewerkt:
– Zelfinzicht
– Verbindingen met passies/dromen mbt het verbeteren van het beleidsproces;
– Opbouwend omgaan met kritiek;
– Verbeelding van gewenste situatie.

Onze Aanpak:
Wij geloven in E = K x A: effectiviteit is kwaliteit maal acceptatie. Dat betekent dat we niet uitgaan van de deskundige die adviezen geeft. Wij geloven veel meer in zoveel mogelijk vanuit management en medewerkers zelf laten ontstaan van oplossingen door het doorlopen van een aantal stappen. Het draagvlak en daarmee de effectiviteit is groot. Wij zijn daarbij procesbegeleiders.

Locatie: In company of op locatie.

Kosten: Zie tarieven tabel

Programma:

Deel 1
9.15        Inloop
9.45       Welkom & kennismaking
10.00   Wat gaan we doen vandaag?
10.10   Wat is te creëren? Wat is niet te creëren? Wat zou jij willen creëren mbt zingeving en werk
10.20   Uitleg succesvol creëren methode.
10.30   Succesvol Creëren sessie oefening 1 : VORM voorbeeld
10.50   Korte pauze
11.00   Oefening 2 in tweetallen uit elkaar
13.45   Terugkoppeling plenair
12.15   Geleide meditatie over werk & zingeving

12.45   Lunch

Deel 2

13.45  Oefening 3: met de groep (evt.2 groepen) over werk & zingeving
14.30  Verbeelden droom
15.00  Korte pauze
15.20   Mijlpalen, stappenplan en actielijst (in tweetallen) zowel inhoudelijk als procesmatig.
15.45   Afspraken over vervolg
16.15   Evaluatie van de dag
16.30   Einde

In overleg met opdrachtgever is een andere invulling mogelijk

Interessante boeken:
–  Business spiritualiteit magazines. Nyenrode. Uitgeverij Quist.
–  Branson, Richard. (2008). Zo niet, dan toch. Oorspronkelijke titel: Screw bussiness as usual. De Boekerij.
–  Cameron, Julia (1992). The artist’s way. Vind je eigen inspiratie. Indigo.
–  Walsch, Neal Donald. (1995). Een ongewoon gesprek met God en een nieuw gesprek met God. Areopagus.

 

Printversie Werk & Zingeving (PDF)

 

 

————————————————————————————————————————————–

Contactgegevens:

Etienne Verlaat
06-10 88 88 26
info@1hourcoaching.nl

www.1hourcoaching.nl

Een reactie plaatsen