Werkplezier meer info

Trainingen - WerkplezierNadere omschrijving :

Iedere werknemer wil werkplezier. Voor een werkgever is het in toenemende mate belangrijk dat medewerkers met plezier naar hun werk gaan. Werknemers vormen het kapitaal van een bedrijf. En door de vergrijzing is het belangrijk om medewerkers aan je te binden. Maar hoe zorg je ervoor dat medewerkers fluitend naar hun werk gaan? Wij vinden het belangrijk om goed naar medewerkers te luisteren.  En natuurlijk moet er ook gewerkt worden, de druk om te presteren is groot. Des te belangrijker dat er werkplezier is.

In deze training werken wij met de Succesvol Creëren methode (NLP+). Eerst mag er gedroomd worden over de ideale situatie als het gaat om werkplezier. Hoe ziet deze eruit? Kun je deze omschrijven? En hoe ziet dat er op individueel niveau eruit? Welke medewerker hoort graag complimentjes en welke medewerker wil graag weten wat de visie is?  De Dromer mag dromen wat hij wil. Vervolgens komt de stap naar de realiteit. Wat moeten wij doen om de droom om te zetten in realiteit? Dit doet de Doener.  Wat kan anders als het gaat om werkplezier? Hoe komen we van A naar B? De Criticus kijkt naar alle beren op de weg. Denk daarbij aan opmerkingen als: het lukt toch niet om meer werkplezier te krijgen met dit management;  minder werk geeft werkplezier;  Dit geklets lost toch niks op, laten we aan het werk gaan. We stoppen niet bij de criticus, want dan komen we niet veel verder.  Vervolgens gaat de Dromer opnieuw dromen en neemt daarin mee wat hij net gehoord heeft van de doener en de criticus.

Dan is het woord aan de optimist. Hij ziet alles positief in, problemen zijn  uitdagingen, de uitdagingen zijn snel opgelost  etc. Tot slot geeft de adviseur raad over het werkplezier van de organisatie. De adviseur is wijs en heeft veel ervaring en komt vaak met verrassende ideeën over waar je aan kunt denken om verbetering te krijgen in het werkplezier. Bij de wildcards wordt gekeken welke associaties er worden opgeroepen.

 

Voor wie?

De training is bedoeld voor alle medewerkers, leidinggevenden en indien gewenst bestuurders van de organisatie .

 

Duur: 1 dag in overleg uit te breiden.

 

Resultaten:

–          Bewustwording van de huidige en gewenste werkplezier van medewerkers;

–          Concrete ideeën en mijlpalen om het werkplezier te verhogen;

–          Actielijst van uit te zoeken informatie, processtappen om verder te komen met dit proces;

–          Ervaring van de effectiviteit van de Succesvol Creëren methode bij het creëren van  werkplezier.

 

Competenties:

Aan de volgende competenties wordt deze dag gewerkt:

–          Communicatie over  werkplezier;

–          Verbindingen met  passies/dromen;

–          Opbouwend omgaan met kritiek;

–          Verbeelding van gewenste situatie.

 

Onze Aanpak:

Wij geloven in E = K x A:  effectiviteit is kwaliteit maal acceptatie. Dat betekent dat we niet uitgaan van de deskundige die adviezen geeft. Wij geloven veel meer in zoveel mogelijk vanuit management en medewerkers zelf laten ontstaan van oplossingen door het doorlopen van een aantal stappen. Het draagvlak en daarmee de effectiviteit is groot. Wij zijn daarbij procesbegeleiders.

 

Locatie:  In company of op locatie.

 

Kosten:  Zie tarieven tabel

Programma:

 

Deel 1

9.15        Inloop
9.45        Welkom & kennismaking
10.00     Wat gaan we doen vandaag?
10.10     Wat is te creëren? Wat is niet te creëren? Wat zou jij willen creëren mbt werkplezier?
10.20     Uitleg succesvol creëren methode.
10.30     Succesvol Creëren sessie oefening 1 : VORM voorbeeld werkplezier
10.50     korte pauze
11.00     Oefening 2 in tweetallen uit elkaar
12.05     Terugkoppeling plenair
12.15     Geleide meditatie over werkplezier
12.45     Lunch
Deel 2
13.45     Oefening 3: met de groep (evt.2 groepen) over werkplezier
14.30    Verbeelden droom
15.00     korte pauze
15.20     Mijlpalen, stappenplan en actielijst (in tweetallen, inhoud & proces)
15.45     Afspraken over vervolg
16.15     Evaluatie van de dag
16.30     Einde

 

In overleg met opdrachtgever is een andere invulling mogelijk

 

Interessante boeken:

–          Zwieten, Huub van (2006). 365 vakantiedagen. Als werk niet meer als werk voelt. TalentFirst Nederland.

 

 

Printversie training Werkplezier

 
————————————————————————————————————————————–

Contactgegevens:

 

 

Etienne Verlaat

06-10 88 88 26

info@1hourcoaching.nl

www.1hourcoaching.nl

 

 

Een reactie plaatsen