Wijsheid-coaching

Ik ben de laatste tijd geboeid door het begrip wijsheid.  Symbool voor wijsheid is natuurlijk de uil. De wijze uil die overal antwoord op weet. Als mens zijn wij dagelijks op zoek naar antwoorden. Antwoorden die ons weer een stapje verder kunnen helpen. Als coach probeer ik mensen zelf hun antwoorden te laten formuleren. Wel is het fijn om gereedschappen aan te reiken waarmee de klant makkelijker komt tot  bruikbare antwoorden.  Ik ben geïnteresseerd hoe je wijsheid als abstract begrip kunt vertalen naar het dagelijkse leven van mensen. Ik heb hiervoor de 12 principes van wijsheid gecreëerd. Deze principes zijn:  persoonlijke groei, loslaten, vrijheid, non-lineairiteit, schoonheid, biodiversiteit, verbinden,  balans, gelijkwaardigheid, creativiteit, liefde en eenvoud. Samen vormen zij het wiel van wijsheid.  Eén van de principes is balans. Dat betekent  voor mij persoonlijk dat ik regelmatig aan sport moet doen. Ik heb mijn FQ, mijn fysieke intelligentie quotiënt,  lange tijd behoorlijk genegeerd. Nu ben ik weer meer aan het sporten en dat voelt goed. Het principe liefde kan ook op je werk slaan, we noemen het dan werkplezier.  Door het wiel van wijsheid te doorlopen kun je als klant allerlei

balans-BIG

dingen tegenkomen waar je nog niet ‘klaar’ mee bent.  Je loopt als het ware aan tegen ‘obstakels’. Dan is het goed om na te gaan hoe je anders kunt aankijken tegen dingen, hoe je iets kunt completeren, hoe je in actie gaat etc.  Door te leven vanuit de principes van wijsheid verandert jouw wereld en daarmee de wereld.

 

Een reactie plaatsen