Zelfsturing

Zelfsturing is in opkomst. Dit o.a. door voorbeelden die werken: Semco/Ricardo Semler, Buurtzorg, het Rijnlandse model etc. Zelfsturing betekent dat een team zoveel mogelijk dingen zelf organiTraininge - werk & zingevingseert. In de gemeente Vianen ben ik projectleider van het TOF (TeamOntwikkeling Financieel adviseurs) waar centraal vraaggerichte zelfsturing staat.  De eerste resultaten zijn bemoedigend: de teamleider zit minder in de uitvoering, coördinerende taken en kennis zijn overgedragen. We zijn inmiddels ook anders gaan werken: we werken met een pilot front- en back office. Zelfsturing betekent meer verantwoordelijkheid en daardoor meer betrokkenheid, zingeving en werkplezier.

Een reactie plaatsen